Image

Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Η UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, συμμετέχει στο Έργο «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά».

Το έργο απευθύνεται σε ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που ανήκουν στις ομάδες στόχου: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών και περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων, και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί 8 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ως εξής:

1
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
2
Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου
3
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
4
E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
5
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6
Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
7
Πωλητής Λιανικής
8
Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις).

Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5,00€ μικτά (μικτό σύνολο 1.500 €), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει, τη Θεωρητική και Πρακτική Κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης παρέχεται δωρεάν στους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).

Επίδομα 1.500€
Επίδομα 1.500€

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€ μικτά.

Οι ωφελούμενοι
Οι ωφελούμενοι

θα λάβουν εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα και θα αποκτήσουν πιστοποίηση, ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

8 εκπαιδευτικά αντικείμενα
8 εκπαιδευτικά αντικείμενα

σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

300 ώρες κατάρτιση
300 ώρες κατάρτιση

και συγκεκριμένα 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Πιστοποίηση γνώσεων
Πιστοποίηση γνώσεων

και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

Η πράξη αφορά
Η πράξη αφορά

ανέργους 15- 29 ετών και μακροχρόνια ανέργους 29-55 ετών που θα αναβαθμίσουν το εργασιακό τους προφίλ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι: α) Απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί σε χώρα του εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αντιστοιχίας απολυτηρίου. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας απαιτείται όταν ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής, β) πτυχίο ΙΕΚ και γ)  πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2021.
  4. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
  5. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
  6. Αντίγραφο ΙΒΑΝ από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
  7. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης, από την οποία να αποδεικνύεται έχει συνταχθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία πριν από την καταληκτική υποβολής των αιτήσεων.
  8. Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Φόρμα Ενημέρωσης 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να σας ενημερώσει.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επωνυμό σας
Συμπληρώστε το κινητό σας
Συμπληρώστε το e-mail σας
Επιλέξτε παράρτημα

1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους

ee

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 eidiki1

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 espa

Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

210 9769562

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272

2310 554202

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.