Image

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

Με εκπαιδευτικό επίδομα έως δυο χιλιάδες ευρώ 2000,00 €

Η Universal Εκπαίδευση Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου “Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ”.

Το έργο απευθύνεται σε 1750 άνεργους, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες της Ψηφιακής Οικονομίας και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες, τις οποίες υποχρεωτικά οφείλει να ολοκληρώσει ο κάθε συμμετέχοντας για να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα:

1

Συμβουλευτική

6 ατομικές συνεδρίες
2

Κατάρτιση

διάρκειας 400 ωρών (120 ώρες soft skills, 240 digital skills και 40 ώρες πρακτική μέσω case studies).
3

Πιστοποίηση

Η υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα, διάρκειας 120 ωρών (soft skills), θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση Εργαλεία Οργάνωσης Γραφείου.
 2. Τεχνολογία, Καινοτομία, και Στρατηγική
 3. Τα μυστικά της επικοινωνίας
 4. Τηλεφωνική επικοινωνία
 5. Διαχείριση άγχους
 6. Διαχείριση κρίσεων
 7. Διαχείριση συγκρούσεων
 8. Διοικητικό δίκαιο
 9. Η οργανωσιακή κουλτούρα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 10. Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης, διάρκειας 240 ωρών (digital skills), που δύναται να επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος της προτεινόμενης Δράσης είναι:

 1. Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία και τηλεργασία
 2. Χειρισμός H/Y και Διαχείριση Αρχείων (Windows 11)
 3. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
 5. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 6. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 7. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 8. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2016)
 9. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Core
 10. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Advanced
 11. Υπηρεσία Διαδικτύου (Internet Advanced)
 12. Υπηρεσία Διαδικτύου (Edge)
 13. Παρουσιάσεις (PPT 2016)
 14. Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Core
 15. Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Advanced
 16. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2016)
 17. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 - Core)
 18. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 - Advanced)
 19. Βάσεις Δεδομένων (Access 2016)
 20. Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Core
 21. Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Advanced
 22. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 23. Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού
 24. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 25. Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 26. Συστήματα GIS
 27. Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, τεχνολογίας και λογισμικών

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να είναι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιφερειακών ενοτήτων και Δήμων
 3. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
 4. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 5. Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής  εκπαίδευσης ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους αποφοίτους έως το 1980.
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη. 

Φόρμα Επιχειρήσεων 

Είστε επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα και αναζητείτε άτομα για πρακτική; Πατήστε εδώ!
Συμπληρώστε το επωνυμό σας

Συμπληρώστε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Συμπληρώστε τον ΚΑΔ

Δεν έχετε επιλέξει την Περιφεριακή Ενότητά σας

Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό του προσώπου επικοινωνίας

Δεν έχετε συμπληρώσει τηλέφωνο

Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να  συμμετέχω  / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους

Φόρμα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να σας ενημερώσει.

Invalid Input
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επωνυμό σας
Συμπληρώστε ημερομηνία γέννησης
Συμπληρώστε το κινητό σας
Συμπληρώστε το e-mail σας
Επιλέξτε Περιφέρεια
Επιλέξτε παράρτημα

1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους
Image
Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272 , 2310 529216

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.